yandex resim
İHLASZEDELER 2019 | Milletin Seçimi - www.milletinsecimi.com

İHLASZEDELER 2019

İHLAS FİNANS KURUMU NİÇİN GÜNCEL AÇIKLAMA YAPMIYOR.

İHLASZEDELER açıklama bekledikçe İhlas Finans SUSKUNLUĞUNU bozmamaya devam ediyor.

Sebebi anlaşılamayan bu suskunluk İHLASZEDELERİ daha çok yıpratmakta ve üzmekte. Halen açık olan ancak yıllardır hiçbir güncellemenin yapılmadığı İhlas Finans internet sitesi ihlaszedelerin aklıyla resmen oyun oynamaya devam ediyor.Hiçbir yetkili bu duruma dur demiyor. İNSANLARIN SON KURUŞLARINA KADAR PARA YATIRMALARINI SAĞLAMAK İÇİN HİÇ SUSMAYAN,ZAMANINDA SÜREKLİ REKLAM VE ÇAĞRILAR YAPAN İhlas Finans İŞ PARALARI GERİ ÖDEMEYE GELİNCE DUT YEMİŞ BÜLBÜL GİBİ SESSİZ VE SEDASIZ BİR YOL İZLEMEKTE.
GELİN HEP BİRLİKTE İHLAS FİNANS SİTESİNDE YER ALAN BİLGİLERİ İNCELEYELİM.

 

BİR DİĞER VAHİM AÇIKLAMA ÖDEMELER HUSUSUNDA

İhlas Finans Tamamlanan Ödemeleri ŞU ŞEKİLDE KAMUOYUNA VE İHLASZEDELERE duyurmakta;

03 Ağustos 2001’de yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da belirlenen ödeme sıralamasına göre ilk üç sırada yer alan aşağıdaki ödemeler tamamlanmıştır.

a) Devlete ait ödemeler (Vergi ve SSK Borçları),

b) Personel ödemeleri (Personelin iş kanunundan doğan hakları)

c) Cari Hesap ödemeleri (Şubat 2002’de başlayıp Temmuz 2007’de biten ödemelerde toplam 66.885 adet Cari Hesap Sahibinin hesabı ödenerek kapatılmıştır).

dikkat edileceği üzere 2007 den bu yana yaklaşık 12 yıldır tek bir yeni açıklama yok. Oysa ki İHLASZEDELER hergün para kaptırdıkları İhlas Finans sitesini ziyaret ederek bir umutla yeni açıklamanın yayınlanmasını bekliyorlar. Vicdan sahibi tek bir kişi bu durumu göz önüne alarak bir açıklama yapmayı düşünmüyor. Gerçi vicdan sahibi bir kişi Kul Hakkı yememenin gerekliliğini bilir ve ona göre bir yaşam sürer. Kul Hakkı yiyecek bir vicdansızın sonuçları düşünebilecek kapasitesini taşımayacağını da hatırlamalıyız.

İhlas Finans Devam Eden Ödemeleri ise ŞU ŞEKİLDE KAMUOYUNA VE İHLASZEDELERE duyurmakta;

24 Şubat 2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın görüş ve önerisiyle alınan karar ve bu kararın uygulaması amacıyla, 18 Mart 2003 Tarih ve 222 Numaralı Tasfiye Kurulu Kararı sonrasında Kâr ve Zarara Katılım Hesaplarının ödenmesine başlanmıştır.

Halen Kar-Zarar hesabı ödemeleri devam etmektedir……

Yıl 2019; ÖDEMELERİN DEVAMI İLE ALAKALI TEK BİR BİLGİ SAHİBİ YOK. ZATEN BU AÇIKLAMA 2007 YILINDA YAZILMIŞ VE 12 YILDIR TEK BİR NOKTA EKLENMEMİŞ.

TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş. nin Kendi AÇIKLAMASI İLE TARİHÇESİ İBRETLE OKUYALIM

Çeyrek Asırlık Bir Mali Sistem: Özel Finans Kurumları

* Özel Finans Kurumları (ÖFK), 1984 yılı sonlarında, finans piyasalarına yeni bir fiyatlama modeli sunabilmek ve atıl fonları ekonomiye kazandırabilmek amacıyla Türk mali sistemine girmiştir. ÖFK’nın kurulmasına 16 Aralık 1983 gün ve 83/7506 sayılı Özel Finans Kurumları Kurulması Hakkındaki Kararname ile izin verilmiştir.

* Kararnameye ilişkin esaslar 21 Mart 1984 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile düzenlenmiş ve böylece yasal dayanakları oluşturulmuştur. Bu dayanaklar, faizsiz fiyatlama modeliyle fon kabul etme yetkisinin yalnızca ÖFK’na tanınmış olduğunu, başka gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyette bulunmalarına izin verilmediğini ifade etmektedir.

* Günümüzde, Amerika ve Avrupa’nın önde gelen bazı bankaları da bu modeli yeni bir enstrüman olarak benimsemişler ve bünyelerinde bu alanda faaliyet gösteren birimler kurmuşlardır.

* İleride sektöründe birçok yeniliği ilk olarak hayata geçirecek ve sektörün lideri konumuna gelecek olan İhlas Finans, Özel Finans Kurumları Kurulması Hakkındaki Kararnameye bağlı olarak 28.04.1995 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

* Türkiye’de 35 şube ile hizmet veren Kurumumuz yaygın muhabir ağı ve şubeleri sayesinde Türkiye’nin her yerine ulaşmış, en son teknoloji ile donatılmış hizmet noktaları ile müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmuştur.

* Konusunda uzman, genç ve dinamik personeli ile İhlas Finans, müşterilerine daima kaliteli hizmetin ayrıcalığını yaşatmıştır.

* Özel Finans Kurumları arasında en büyük pazar payına sahip olan İhlas Finans sadece kendi sektöründe değil bütün finans sektörü içinde önemli bir konuma gelmiştir.

* Faaliyet dönemi boyunca toplanan fonlar, Üretim Desteği Sağlanması, Kar ve zarara katılma yöntemi ile fon kullandırma, leasing, bireysel bankacılık hizmetleri gibi ürünleri sunarak ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır.

– Kredi kartı ve diğer bireysel bankacılık hizmetleri

– Havale, EFT ve transfer işlemleri,

– Dış Ticaret ve Kambiyo,

– Çek ve senet işlemleri,

– Ve her türlü bankacılık hizmetleri müşterilerine sunmuştur.

* Sektöründe bir ilki gerçekleştiren Kurumumuz, İMKB’de işlem gören ilk Özel Finans Kurumu olarak sermayesinin %28.07 lik kısmını halka arz etmiştir.

* 28.04.1995 tarihinde faaliyete başlayan Kurumumuz faaliyette olduğu dönemde kar zarara katılım hesabı sahiplerine 532 milyon USD kar payı ödediği gibi, Devlete 320 milyon USD gibi yüksek vergi ödemiştir.

* 2000 Yılının son çeyreğinde özellikle bankacılık ve finans sektöründe ortaya çıkan krizden bir çok şirket gibi Kurumumuz da etkilenmiş yoğun mevduat çekiliş talepleri ile karşılaşılmış, netice itibarı ile likidite sıkıntısına girilmiştir.

* Kurumumuz dönemin bütün ekonomik olumsuzluklarına ve likidite darlığına rağmen krizin başlangıcından tasfiye sürecine girdiği 10.02.2001 tarihine kadar müşterilerine 270 milyon USD ödeme yapılmıştır.

* Yaşanan tüm olumsuzluklar neticesinde, BDDK’nın 10.02.2001 Tarih ve 171 sayılı kararı ile, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20.maddesinin 6. fıkrası hükmüne istinaden şirketimizin faaliyet izni durdurulmuştur.

İŞTE TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş NİN İBRETLİK HİKAYESİ…

TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş Bugüne kadar Kamuoyuna toplam 3 açıklama yaptı. Bu açıklamaların üçü de 2001 yılında yapıldı. Keşke olayın en sıcak halinde yapılan açıklamada verilen sözlerini yerine getirebilselerdi. O zaman bu kadar mudi PERİŞAN olmaz ve kendilerini bu kadar kandırılmış hissetmezlerdi. Kar ve Zarar ortaklığına inanıp çoğu kaybı sineye çekebilirlerdi. Gelin hep birlikte olayın en sıcak anında yapılan açıklamayı okuyalım.

İHLAS FİNANS KURUMU’NDAN KAMUOYUNA AÇIKLAMA ŞUBAT 2001

İhlas Finans Kurumu A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 10 Şubat 2001 tarihinde faaliyetlerini durdurma kararı vermesi üzerine mudilerini bilgilendirmek üzere aşağıdaki açıklamayı yaptı.

2000 yılının Kasım ayından itibaren ülkemizde ekonomik bakımdan çok sıkıntılı bir dönem yaşanmaktadır. Özellikle ülkemizde ilk defa repo faizleri % 2000’lere ulaştı zaman kurumumuzdan vadeli olduğu halde vadeler bozularak para çekmeler başlamıştır. Kurumumuz hakkında çıkarılan gerçek dışı dedikodular, mudilerde panik havası meydana getirmiş ve finans sektörüne güvensizlik oluşmuştur.

Kurumumuz son üç ay içinde mudilerine 265 milyon $ (İkiyüzaltmışbeşmilyon Amerikan Doları) ödemede bulunmuştur. Bu miktarın 235 milyon $’ı anapara, 30 milyon doları da kâr payıdır. 15 Kasım 2000 tarihinde Türkiye genelinde başlayan ekonomik kriz, yukarıda da belirtildiği gibi mudilerimizin de aşırı taleplerine yol açmış ve zaman darlığından dolayı nakit sıkıntısı baş göstermiştir. Meydana gelen panik havası ve bazı mudilerin İcra Takiplerine başvurması sebebiyle BDDK, kurumun faaliyetlerini durdurmuştur.

MUDİLERİMİZİN ALACAKLARI SON KURUŞUNA KADAR ÖDENECEKTİR.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 10.02.2001/171 sayılı kararı ile kurumumuzun faaliyet izni kaldırıldığından, İFK’nın hukuken tasfiye süreci başlamıştır. İhlas Finans Kurumu, tasfiye süreci mevzuatına uygun olarak alacaklarını tahsil edip, mudilerinin alacağını ödeyecektir. İhlas Finans Kurumu’nun mevcutları, borçlarını fazlasıyla karşılayacak seviyededir. Dolayısıyla mudilerimizin ve diğer müşterilerimizin bu konuda endişe etmelerine mahal yoktur.

Herkesin alacağı, son kuruşuna kadar ödenecektir.

Takdir edileceği gibi, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir finans kuruluşunun topladığı mevduatı kısa sürede geri ödemesi mümkün değildir.

İhlas Finans Kurumu’nun fonları Türk ekonomisine katkı sağlayan ve binlerce insana iş temin eden firmalara kullandırılmıştır.

28.04.1995 tarihinde faaliyete başlayan İhlas Finans Kurumu bugüne kadar devlete, direkt ve dolaylı olarak 320 milyon $ (Üçyüzyirmi milyon $) vergi ödemiştir. Bu süre zarfında mudilerimize de 522 milyon Dolar kâr payı dağıtılmıştır.

Bugüne kadar bütün taahhütlerini yerine getiren İhlas Finans Kurumu, mudilerinin alacakları konusunda tasfiye sürecinde de aynı dikkat ve hassasiyeti gösterecektir.

Ödeme Planı, Tasfiye Kurulu’nun alacak-borç envanterini hazırlamasından sonra mudilerimize duyurulacaktır.

Yaklaşık 200 bin müşteriye hizmet veren Kurumumuzun faaliyetlerine son verilmiş olması sebebiyle, Türkiye genelindeki 35 şubemizin bankacılık hizmetlerine son verilmiştir.

Zaman zaman mudilerimize açıklamalar yapılacaktır. Telaşa ve endişeye gerek yoktur. Bu gerçekler dışında çeşitli şekillerde ileri sürülebilecek iddia ve spekülasyonlara değer vermemelerini kıymetli mudilerimizden rica eder,

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş.

HERKESİN ŞUAN BU AÇIKLAMAYI OKUDUKTAN SONRA 2001 YILINA GİTTİĞİNİ VE GÜNÜMÜZE KADAR TÜM YAŞADIKLARI EZİYETLERİ FİLM ŞERİDİ GİBİ GÖZLERİNİN ÖNÜNDEN GEÇİRDİKLERİNİ HİSSEDEBİLİYORUZ.

KEŞKE BU AÇIKLAMADA Kİ SÖZLER TUTULABİLSEYDİ. VAADLER GERÇEK OLABİLSEYDİ. AMA OLMADI. UMUT TACİRLİĞİ SÖZLER ACIMASIZCA İNSANLARIN KALBİNE SAPLANAN BİRER HANÇER OLDU. BU BEKLEME SÜRECİNDE NİCE CANLAR TOPRAK OLDU. NİCE AİLELERİN OCAĞI SÖNDÜ. TÜTEN OCAKLAR TÜTMEZ OLDU. SABIR TÜKENDİ , UMUT BİTTİ, CAN ÇEKİLDİ. TEK BİTMEYEN ACI VE ZULÜM OLDU.

BU DOSYA ÖYLE KOLAY KAPANMAYACAK BÜYÜKLÜKTE. MİLLETİNSECİMİ.COM OLARAK BU DOSYANIN KAPANMAMASI İÇİN GEREKLİ HER GÜNDEMİ OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ. BELKİ BU UĞURDA HAYATLARI HEBA OLAN ANNE VE BABALARIN ACISINI DİNDİREMEYECEĞİZ AMA ONLARIN EVLATLARININ, ANNE VE BABALARINA YAPILAN ZULMÜ SONLANDIRMALARINI SAĞLAYACAĞIZ.
HEP BİRLİKTE KAMUOYU OLUŞTURARAK HAKSIZLIĞA DUR DİYEREK HAKLI DAVANIZIN KAZANILMASINI VE ZARARLARINIZIN TAZMİN EDİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ.

HER HAFTA BU KONUDA GÜNCEL HABERLERİMİZ İLE KAMUOYUNU HEM BİLGİLENDİRECEĞİZ HEMDE ÇÖZÜM ODAKLI HABERLERE BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ.
TÜM GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ. BU GÖRÜŞLERİ HABERLERİMİZDE PAYLAŞACAĞIZ. BİZELERE İLETİŞİM KISMINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. YORUMLARINIZLA BU KONUDA Kİ HER HABERİMİZE KATKI SAĞLAYABİLİRSİNİZ.

BUGÜN Kİ YAZIMIZ BİR BAŞLANGIÇTI. KARANLIKTA İLK MUMU YAKTIK. BİRLİKTE AYDINLIĞI OLUŞTURACAĞIMIZ İNANCIYLA HOŞÇA,SEVGİ VE UMUTLA KALIN.

Kürşad SANGUN OCAK 2019

UYARI

Milletin Seçimi

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

2 Yorumlar

Cevap Yaz